Kraniasinostoz Hakkında


K raniyosinostoz kafatası kemiklerinin büyüme odaklarının (sütür hatlarının) bir ya da bir kaçının olması gerekenden erken dömende kapanmasıdır. Diğer bir deyişle kafatasının bir kısmının ve ya tamamının beyin büyümesini tamamlanmadan


Kraniosinostozlu Bir hastanın Tedavisini Kim Yapmalıdır?

Kraniofasiyal cerrahi “tek kişilik gösteri - one man show” olmayıp multidisipliner ekip çalışmasını gerekli kılmaktadır. Farklı disiplinlerden gelen bilgi, görüş ve katkılar hastanın tanı ve tedavisinin daha doğru ve hızlı olmasını sağlamaktadır. Bu ekipte esas olarak plastik cerrah ve beyin cerrahı yer alsa da ortodontist, radyolog, tıbbi genetikçi, oftalmolog, KBB uzmanı, anestezist, psikolog, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, konuşma terapisti ile tıbbi fotoğrafçı ve ressam bulunur. .

Kafatasının Büyüme Odakları Nerelerdir?

Kafatasını oluşturan plaka şeklindeki kemiklerin birbirleri ile temas ettikleri hatlar (sütür hatları) ve fontaneller (bıngıldaklar) yenidoğan döneminde kafatasının büyüme odakları olarak görev yaparlar. Yenidoğan bebeklerde bir tane metopik ve sagital sütür hattı, her iki tarafta bire tane olacak şekilde toplam iki tane de sagital ve oksipital sütür hattı mevcuttur. Ayrıca kafa tabanında yer alan sütürler de vardır.

Frontal kemikler ile pariatal kemikler arasında anterior (ön) fontanel, pariatal kemikler ile oksipital kemikler arasında ise posterior (arka) fontanel yer alır.

Sık Görülen Rahatsızlıklar


Kraniasinostoz rahatsızlığı hakkında tüm bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz.

Tüm Yazıları Görüntüle

Kafatası Gelişimi


Büyüme Odaklarının Erken Kapanması Beyin Gelişimini ve Kafa Şeklini Nasıl Etkiler?

Kafatası kemikleri hayatın ilk dönemlerinde hızla büyüyen beynin büyümesini takip edemez ise kafa içi basınç artışı olarak adlandırılan klinik tablo gelişir. Bu durum beynin genişleyemeyen kafatasında sıkışması anlamına gelir. Bu durumun erken tanı konup tedavi edilmez ise kalını nörolojik hasar veya ölüm ile sonuçlanabilir. Kraniosinostoz olan bebeklerde kafa içi basınç artışı olma riski etkilenen sütür sayısı ile orantılıdır. Sadece tek bir sütürün etkilendiği hastalarda risk %13 iken çok sayıda sütürün etkilendiği hastalarda risk %42’ye kadar yükselmektedir. Ayrıca soket olarak adlandırılan gözlerin çevresindeki iskelet yapı büyüyen göz kürelerine paralel büyüyemediği durumlarda gözlerin kapanmamasına ve sıkışmasına bağlı görme kusurları ve körlük gelişebilir. Bazı özel durumlar göz küreleri arasındaki mesafenin artmasına (hipertelorism) veya azalmasına (hipotelorism) sebep olabilir.

Eğer tüm sütür hatları kapanmış ise kafa büyüyemeyeceği için mikrosefali (küçük kafa) gelişir. Tek bir sütürün etkilendiği durumlarda etkilenen sütürde büyüme olmadığından bunu tolere etmek için diğer sütürlerde aşırı büyüme olur. Buna bağlı olarak kapanan sütür hattına göre kafada farklı şekil bozuklukları oluşur.

Kapanan Sütüre Göre Oluşan Deformiteler Nelerdir?

Deformite yüzdeleri aşağıda verilmiştir.


İletişime Geçin