ibrahimcanter

Mayıs 2, 2019

Kraniosinostoz Nedir?

Kraniyosinostoz kafatası kemiklerinin büyüme odaklarının (sütür hatlarının) bir ya da bir kaçının olması gerekenden erken dömende kapanmasıdır. Diğer bir deyişle kafatasının bir kısmının ve ya tamamının […]
Mayıs 2, 2019

Kraniosinoztoz Tedavisinde Zamanlama Nasıl Olmalıdır?

Kraniosinostoz tedavisinde aşamalı tedavi (staged reconstruction) uygulanır. Bebeklik döneminde kranio-orbital dekompresyon ve şekillendirme: Beynin sıkışma miktarına ve bölgesine bakılarak başın arkasının (posterior dekompresyon), önünün (anterior dekompresyon) […]
Mayıs 2, 2019

Kraniosinostoza Neden Olan Etkenler Tanımlanmış mıdır?

Kraniosinostoza neden olan etkenler teratojen ajanlar (aminopterin, dilantin, retinoik asit, valproik asit vb.), hidrosefali için uygulanan şant ameliyatları, hipertiriodism, raşitism, mukopolisakkaridozlardır. Ayrıca bazı kromozomal anomaliler de […]
Mayıs 2, 2019

Kraniomaksillofasiyal Cerrahi Nedir?

En basit tarifi ile Kraniomaksillofasiyal Cerrahi; gövdenin üzerinde boyun ve kafa bölgesini ilgilendiren tüm cerrahi sorunların (doğumsal, tümörler veya kazalar neticesinde olan ve estetik kaygılar) çözümüne yönelik yapılan […]
Mayıs 2, 2019

Kafatası Şekil Bozuklukları

Erişkin insanda kafa uzunluğu tüm bedenin sadece sekizde birini oluştururken yeni doğan bir bebekte bu oran üçte birini oluşturur. Bu yüksek orana rağmen doğumu takip eden […]
Mayıs 2, 2019

Deformasyonel Plagiosefali ile Sinostotik Plagiosefalinin Farkı Nedir?

Sinostotik plagiosefali tek taraflı frontal ya da oksipital sütürlerin erken kapanmasına bağlı olarak gelişen kafanın şekil bozukluğudur. Tüm kraniosinostoz vakalarının % 0.8-1.3’ünü oluşturur. Gelişimsel bir anormali […]
Mayıs 2, 2019

Büyüme Odaklarının Normal Kapanma Zamanları Nedir?

Posterior fontanel (arka bıngıldak) 3-6 ay arasında, anterior fontanel (ön bıngıldak) ise 9-12 ay arasında kapanır. Metopik sütür 2 yaş, sagital sütür 22 yaş, koronal sütür […]
Mayıs 2, 2019

Beynin Büyümesi ile Kafatası Kemikleri Arasındaki İlişki Nedir?

Beynin ve göz kürelerinin büyümesi mekanik olarak kafatası kemiklerini dışarı doğru iter. Bu itmenin etkisi ile kafatası çatısındaki her kemik sütürlerin temas bölgeleri arasına yeni kemik […]
Mayıs 2, 2019

Ameliyat Ne Zaman Yapılmalıdır?

Kraniofasiyal cerrahinin ana gayelerinden biri de deformasyonu olan çocukları bilhassa okul çağından önce normale en yakın şekle mümkün olduğunca getirerek onları arkadaşlarının bazen çok ağır da […]
Mayıs 2, 2019

Kraniosinostoz Tanısı Nasıl Konur?

Tanı yapılan tam klinik muayene, soy ve özgeçmiş incelenmesi, sefalogramlar, bilgisayarlı tomografi (BT), magnatik rezonans görüntüleme (MRI), 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi ile konulur. Ailenin genetik yapısının […]