Büyüme Odaklarının Normal Kapanma Zamanları Nedir?

Büyüme Odaklarının Normal Kapanma Zamanları Nedir?

Posterior fontanel (arka bıngıldak) 3-6 ay arasında, anterior fontanel (ön bıngıldak) ise 9-12 ay arasında kapanır.

Metopik sütür 2 yaş, sagital sütür 22 yaş, koronal sütür 24 yaş, lambdoid sütür ise 26 yaş civarlarında kapanır.

ibrahimcanter
ibrahimcanter
Halil İbrahim Canter, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünden 1996 yılında mezun olmuş, aynı üniversitenin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünde 2003 yılında uzmanlık eğitimini, 2008 yılında İleri Plastik Cerrahi doktora programını tamamlamıştır. 2006-2007 yıllarında ABD’de Klinik fellow olarak Kraniofasiyal cerrahi alanında çalışmıştır. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanındaki ihtisası haricinde Ağız Çene ve Yüz Cerrahisi ihtisası ve El Cerrahisi üst ihtisas mevcuttur. 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanlarını almıştır.