Deformasyonel Plagiosefali ile Sinostotik Plagiosefalinin Farkı Nedir?

Deformasyonel Plagiosefali ile Sinostotik Plagiosefalinin Farkı Nedir?

Sinostotik plagiosefali tek taraflı frontal ya da oksipital sütürlerin erken kapanmasına bağlı olarak gelişen kafanın şekil bozukluğudur. Tüm kraniosinostoz vakalarının % 0.8-1.3’ünü oluşturur.

Gelişimsel bir anormali olup kafatasının dışarıdan uygulanan kuvvetlerin etkisi ile şeklinin bozuk olması nedeni ile oluşan deformitelerdir. Genel popülasyondaki görülme sıklığı 300 canlı doğumda birdir. En sık sebebi bebeklerin hep aynı şekilde (genellikle sırt üstü) yatırılmalarıdır. Ayrıca tortikolis, vertebra anormaliler, görme alanındaki defektler de bu deformiteye neden olabilir.

Bu iki deformitenin ayrımı klinik muayene ile konulabilse de kesin tanı çekilecek üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ile mümkündür.

Deformasyonel Plagiosefalinin Tedavisi Sinostotik Plagiosefaliden Farklı mıdır?

Sinostotik plagiosefaliye bağlı şekil bozuklukları ancak cerrahi müdahale ile düzeltilebilse de özellikle erken yaşlarda fark edilen deformasyonel plasiosefaliler uygulanacak özel kasklar ile düzeltilebilmektedir.

ibrahimcanter
ibrahimcanter
Halil İbrahim Canter, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünden 1996 yılında mezun olmuş, aynı üniversitenin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünde 2003 yılında uzmanlık eğitimini, 2008 yılında İleri Plastik Cerrahi doktora programını tamamlamıştır. 2006-2007 yıllarında ABD’de Klinik fellow olarak Kraniofasiyal cerrahi alanında çalışmıştır. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanındaki ihtisası haricinde Ağız Çene ve Yüz Cerrahisi ihtisası ve El Cerrahisi üst ihtisas mevcuttur. 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanlarını almıştır.