Kraniomaksillofasiyal Cerrahi Nedir?

Kraniomaksillofasiyal Cerrahi Nedir?

En basit tarifi ile Kraniomaksillofasiyal Cerrahi; gövdenin üzerinde boyun ve kafa bölgesini ilgilendiren tüm cerrahi sorunların (doğumsal, tümörler veya kazalar neticesinde olan ve estetik kaygılar) çözümüne yönelik yapılan cerrahidir.

Bu tanım açıldığında kafatası büyümediği için beyni sıkışan bebeklerin (kraniosinostoz) ameliyatlarından tavşan dudaklı bebeklerin ameliyatlarına (dudak damak yarıkları), kulağı olmayan bebeklere kulak yapımından (mikroşia) çene kapanma sorunu olan hastaların diş ameliyatlarına (ortognatik cerrahi), nefes alamadığı için yüz kemiklerinin ilerletildiği hastalardan (Pierre Robin hastalığı, mandibula hipoplazisi gibi) yüz oranlarının değiştirilmesine (hipertelorizm cerrahisifasiyal implantlar), yüz felcinden (fasiyal sinir paralizisi) yüz kemiklerinin kırıklarına (maksillofasiyal kırıklar) kadar pek çok konuda yapılan ameliyatları tanımlar.

Adı geçen bu ameliyatların her birisi, başlı başına bir uzmanlık alanı olacak derecede ileri cerrahi teknik beceri ve tecrübe gerektiren ameliyatlardır. Bu ameliyatlardaki başarı cerrahın tek başına gayreti ve becerisi ile sağlanamaz. Bu hastalarla uğraşan Plastik Cerrahın multidisipliner olarak beraber çalışan bir ekibin (plastik cerrah, beyin cerrahı, ortodontist, radyolog, tıbbi genetikçi, oftalmolog, KBB uzmanı, anestezist, psikolog, FTR uzmanı, konuşma terapisti ile tıbbi fotoğrafçı ve ressam) parçası olması gerekir. Çünkü farklı disiplinlerden gelen bilgi, görüş ve katkılar hastaların tanı ve tedavisinin daha doğru ve hızlı olmasını sağlar. Ayrıca bu grup hastaların pek çoğu çocuk yaş grubundadır. Büyüme sürecinde değişen kafa ve yüz oranları ile yapılan ameliyatların etkilerinin zaman içerisinde takip edilerek gerekli zamanlarda ek ameliyatlar veya cerrahi dışı tedavilerinin de yapılması gerekir. Bu yüzden bu tür ameliyatları yapan hekimler olarak bizler doğduğu anda gördüğümüz pek çokbebeğin büyüdüğüne şahitlik etme mutluluğuna sahip oluruz.

Yurt dışında Plastik Cerrahi ihtisas eğitimi sonrası üst ihtisas olarak eğitimi alınan Kraniomaksillofasiyal Cerrahi için ülkemizde Hacettepe Üniversitesi’ndedoktora programı çerçevesinde verilmektedir.

 

ibrahimcanter
ibrahimcanter
Halil İbrahim Canter, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünden 1996 yılında mezun olmuş, aynı üniversitenin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünde 2003 yılında uzmanlık eğitimini, 2008 yılında İleri Plastik Cerrahi doktora programını tamamlamıştır. 2006-2007 yıllarında ABD’de Klinik fellow olarak Kraniofasiyal cerrahi alanında çalışmıştır. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanındaki ihtisası haricinde Ağız Çene ve Yüz Cerrahisi ihtisası ve El Cerrahisi üst ihtisas mevcuttur. 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanlarını almıştır.