Kraniosinostoz Tanısı Nasıl Konur?

Kraniosinostoz Tanısı Nasıl Konur?

Tanı yapılan tam klinik muayene, soy ve özgeçmiş incelenmesi, sefalogramlar, bilgisayarlı tomografi (BT), magnatik rezonans görüntüleme (MRI), 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi ile konulur. Ailenin genetik yapısının incelenmesi önem taşır. Kranyum ve yüzdeki anomaliler yanında vücudun diğer bölgelerinde, bilhassa el ve ayaklardaki deformiteler özenle araştırılır. Hastanın çeşitli fotoğraflarından geniş bir arşiv hazırlanması çalışmanın önemli bir kısmını oluşturur. 

ibrahimcanter
ibrahimcanter
Halil İbrahim Canter, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünden 1996 yılında mezun olmuş, aynı üniversitenin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünde 2003 yılında uzmanlık eğitimini, 2008 yılında İleri Plastik Cerrahi doktora programını tamamlamıştır. 2006-2007 yıllarında ABD’de Klinik fellow olarak Kraniofasiyal cerrahi alanında çalışmıştır. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanındaki ihtisası haricinde Ağız Çene ve Yüz Cerrahisi ihtisası ve El Cerrahisi üst ihtisas mevcuttur. 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanlarını almıştır.