Kraniosinostoza Neden Olan Etkenler Tanımlanmış mıdır?

Kraniosinostoza Neden Olan Etkenler Tanımlanmış mıdır?

Kraniosinostoza neden olan etkenler teratojen ajanlar (aminopterin, dilantin, retinoik asit, valproik asit vb.), hidrosefali için uygulanan şant ameliyatları, hipertiriodism, raşitism, mukopolisakkaridozlardır. Ayrıca bazı kromozomal anomaliler de kraniosinostoza neden olabilir.

Kraniosinostozlar Genetik Geçiş Gösterebilir mi?

Özellikle kromozomal anomalilerin neden olduğu sendromik kraniosinostoz vakalarının yarısı herediter (ailevi) geçiş gösterirler. Sendromun şekline göre değişen penetransla otozomal dominant ya da otozomal resesif geçiş olabilir. İzole kraniosinostozların ise sadece %2’sinde genetik geçiş gösterilmiştir.
Genetik çalışmalar FGFR2, FGFR3, MSX2 ve TWIST genlerindeki ve 10 numaralı kromozomun uzun kolundaki mutasyonların kraniosinostoza neden olduğunu göstermiştir.

ibrahimcanter
ibrahimcanter
Halil İbrahim Canter, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünden 1996 yılında mezun olmuş, aynı üniversitenin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünde 2003 yılında uzmanlık eğitimini, 2008 yılında İleri Plastik Cerrahi doktora programını tamamlamıştır. 2006-2007 yıllarında ABD’de Klinik fellow olarak Kraniofasiyal cerrahi alanında çalışmıştır. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanındaki ihtisası haricinde Ağız Çene ve Yüz Cerrahisi ihtisası ve El Cerrahisi üst ihtisas mevcuttur. 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanlarını almıştır.