Kraniosinoztoz Tedavisinde Zamanlama Nasıl Olmalıdır?

Kraniosinoztoz Tedavisinde Zamanlama Nasıl Olmalıdır?

Kraniosinostoz tedavisinde aşamalı tedavi (staged reconstruction) uygulanır.

  • Bebeklik döneminde kranio-orbital dekompresyon ve şekillendirme: Beynin sıkışma miktarına ve bölgesine bakılarak başın arkasının (posterior dekompresyon), önünün (anterior dekompresyon) ve orbital üst barının ilerletilmesi (supraorbital bar advancement) ameliyatlarının yapılmasıdır. Tercihen 4-12 aylar arasında yapılan bu ameliyatlar eğer beyin çok sıkışıyor ise daha erken de yapılabilir. Ayrıca beyin gelişimi ilk 3 yıl çok hızlı olacağından 2-3 yaşına kadar opere edilen hastalarda tıbbi fayda görülecektir. Özellikle sendromik hastalarda tekrarlayan (mükerrer) dekompresyon ameliyatlarına ihtiyaç duyulabilir. Bu sebeple hastaların ameliyat sonrası dönemde  senelik tomografiler ile takip edilmesi önerilir.
  • Orta yüz deformitesinin düzeltilmesi: Yüz kemiklerinde büyüme geriliği değerlendirilerek gözlerde belirginlik ve/veya solunum güçlüğü/uyguda horlama miktarı tespit edilir. Gerek duyulan hastalara 4-7 yaş arasında operasyon önerilir. Amaç alt orbital barı, yanak kemiklerini ve burnu öne alarak kornea ve göz küresi yaralanmalarını engellemek  ve hava yolunun açılmasını sağlamaktır. Yüzün öne alınması için distraktör denilen kemiklerin kontrollü ve yavaş bir şekilde aşamalı olarak öne alınmasını sağlayan cihazlara ihtiyaç duyulur. Sadece orbita alt barı ve elmacık kemikleri öne alınacak ise LeFort III osteotomi yapılarak (yüz kemikleri kafatası kemiklerinden ayrılarak) ilerletme yapılırken hastada kafa içi basınç artışı da ver ise (beyin sıkışması da eşlik ediyor ise) Monoblok ilerletme (monobloc advancement) yapılarak yüz kemikleri ile beraber alın ve üst orbita barı de ileriye alınabilir. Oklüzyon sorunlarının giderilmesi, alt – üst çene ilişkisinin düzeltilmesi, yüz oranlarının düzeltilmesi gibi hedeflere ulaşılması bu seansta amaçlanmaz.
  • Çene deformitelerinin, maloklüzyonun (dişlerin kapanma sorunlarının) ve yüz oranlarındaki sorunların düzeltilmesi: Ergenlik ve sonrası dönemde (13-18 yaş aralığı) yüz gelişiminin tamamlanması ile ortognatik cerrahi yapılarak dişler arasındaki kapanma sorunları, yüzdeki asimetriler ve yüz yüksekliğindeki oransızlıklar düzeltilir. Gene bu dönemde gerekli görülür ise estetik burun ameliyatı yapılabilir.

Kraniosinoztoz Tedavisindeki Hedefler Nedir?

Kranyofasiyal ekibin yaptığı değerlendirmede hastanın anatomik yapısı, ailenin-hastanın beklentisi, gurubun estetik anlayışı birleştirilerek deformitenin düzeltilmesi yanında çekici bir yüz elde edilmeye çalışılır. Aileye ideale ulaşabilmek için birden fazla ameliyat gerekebileceği daima anlatılır ve onay alınır. Ameliyata belirli bir planla başlanılmasına rağmen operasyon sırasında mükemmele yaklaşabilmek adına belirli değişiklikler yapmak gerekebilir. Bu da yapılacak cerrahide multidisipliner ekip çalışmasının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Cerrahideki temel hedefler;

  • Beyin, optik sinir, kornea sıkışmalarını engelleyerek psikososyal ve görme problemlerin gelişimini engellemek
  • Kafatasının, yüz kemiklerinin, beynin, gözlerin ve yüz kaslarının normal gelişimini sağlamak
  • Fasiyal simetri, denge ve oranların normal gelişimini sağlamak
  • Hava yolunun açıklığını sağlayarak solunum fizyolojisinin normal sınırlarda kalmasını sağlamak
  • Morbiditeyi (kalıcı deformiteyi gelişmesini) ve mortaliteyi (ölüm oranlarını) düşürmek

 

ibrahimcanter
ibrahimcanter
Halil İbrahim Canter, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünden 1996 yılında mezun olmuş, aynı üniversitenin Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümünde 2003 yılında uzmanlık eğitimini, 2008 yılında İleri Plastik Cerrahi doktora programını tamamlamıştır. 2006-2007 yıllarında ABD’de Klinik fellow olarak Kraniofasiyal cerrahi alanında çalışmıştır. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanındaki ihtisası haricinde Ağız Çene ve Yüz Cerrahisi ihtisası ve El Cerrahisi üst ihtisas mevcuttur. 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanlarını almıştır.